– Förstudie inom ITIL projektledning del 1

Förstudie, ett måste inom ITIL projektledning, eller?

Alla projekt börjar med någon form av initiering. Det kan vara att ett problem ska lösas eller en produkt utvecklas. När initieringen har gjorts och en projektledare tillsatts projektet är hans/hennes första uppgift att göra en fullgod förstudie eller åtminstone en nulägesanalys.

Det gäller för projektledaren att skapa en enhetlig bild av önskade mål, effekter och förutsättningar, en mycket viktig del är att få alla intressenter att ha samma syn på varför och hur projektet ska utföras.

Experter på förstudie
Förstudiens roll inom projektledningen

Förenklat är den primära funktionen av förstudien att minska osäkerheten kring projektet och som resultat generera ett beslutsunderlag i form av en förstudierapport (Tonnqvist, 2004, s. 92). Rapporten gås igenom av styrgruppen som bl.a. utifrån den beslutar om projektet ska fortgå, korrigeras eller läggas ned.

Med utgångspunkt i uppdragsbeskrivningen vilken projektledaren bör ha delgivits ( i de flesta fall författas uppdragsbeskrivningen av projektledaren själv med stöd av sponsorn) av projektbeställaren bör projektledaren efter förstudien kunna besvara i huvudsak fem frågor. Om det inte går att få tillfredställande svar på respektive fråga bör projektledaren ställa sig frågande om projektet verkligen ska genomföras eller inte. Frågor som bör kunna besvaras innan projektstart godkänns (Marcusson, L, Ahlin, A, 2002, s. 92):

  1. Vem är beställaren?
  2. Varför ska uppdraget utföras?
  3. Vad ska göras?
  4. När ska uppdraget vara färdigt?
  5. Hur ska uppdraget utföras?

Felet många projektledare gör är att inte inse eller inte våga lyfta behovet av en seriös förstudie, vilket kan stå dem dyrt, både i form av förtroende, pengar och i tid. Förstudiens roll för både projektet och dess intressenter är att ”staka ut vägen” och lägga en så god grund som möjligt. Det är som ordspråket säger, ”projekt misslyckas inte i slutet utan i början.” Dåligt förarbete är ett av de bästa sätten att misslyckas med sitt projekt. Förstudien är ett sätt att förbereda och planera för ett lyckat projekt.

 

Vi är experter på olika förstudier och levererar efter tid och budget. Läs mer om våra tjänster inom projektledning och förstudie HÄR.


 

Dela

Prenumerera