Frukostmöte 7/5 – Problem med Problem

Hur kan vi använda Problem Management för att minimera sannolikheten för och påverkan av incidenter?

Vi ser några nyckelfaktorer till ett framgångsrikt arbete med Problem Management.

Vill du ha fler tips och idéer kring Problem Management titta på presentationen på vår YOuTube-kanal.

Frågor & svar

Under frukostmötet fick vi in flera frågor, vi hann inte med att besvara alla. Men du hittar våra tankar kring dessa frågor här.

Först vill vi bara påpeka att det är svårt att ge generella svar eftersom hur vi implementerar och använder ITIL varierar från organisation till organisation.
ITIL pratar om ”adopt and adapt” vilket betyder att vi skall anpassa ramverket efter oss men också anpassa oss efter ramverket. Detta är det givetvis viktigt att ta hänsyn till när ni läser svaren.

Vill du diskutera hur det ser ut hos er eller mer i detalj kring en fråga är du givetvis välkommen att kontakta oss.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information eller bara för att diskutera mer kring ämnet.

Du hittar denna och tidigare frukostmöten på vår Youtube-kanal! Klicka här!

Hör gärna av dig!

Telefon: 031-337 57 50
Mail: info@larssonco.com

Klicka på bilden!

Klicka på bilden för att komma till presentationen!

Nästa frukostmöte

11 juni är det dags för
”Agile med ITIL – del 2”.

Läs mer och anmäl dig här:

ITIL® Frukost

Frukostmöte 26/3 – Agile med ITIL

Går det att få nytta av ITIL
när vi arbetar Agilt?

Absolut! Vi ser många fördelar med det!

Vår omvärld förändras därför behöver vi säkra att vi fortsätter hjälpa verksamheten skapa värde.
När vi utvecklar, levererar och förvaltar produkter och tjänster finns det stor nytta att kombinera ITIL med Agila metoder. ITIL 4 är uppdaterat för att hjälpa oss med just det.

ITIL 4 innehåller bra tips på hur vi kan lyckas.

I ITIL 4 beskrivs de tre begreppen nedan och hur vi kan skapa just Fast Flow, Feedback & Improvements:

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information eller bara för att diskutera mer kring ämnet.

Du hittar denna och tidigare frukostmöten på vår Youtube-kanal! Klicka här!

Hör gärna av dig!

Telefon: 031-337 57 50
Mail: info@larssonco.com

Klicka på bilden!

Klicka på bilden för att komma till presentationen!

Nästa frukostmöte

7 maj är det dags för
”Problem med Problem management”.

Läs mer och anmäl dig här:

ITIL® Frukost

Larsson & Co föreläser om förändringsledning.

Larsson & Co kontrakterades att föreläsa om förändringsledning av en statlig myndighet som ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen.ADKAR-modellen för förändring

Myndighetens IT-leverans skulle omformas och arbeta mer med agila metoder. Ledningsgruppen ville då ha en inspirerande föreläsning om förändringsledning inför det kommande arbetet.
En orienterande föreläsning med ADKAR som grund hölls i en mycket öppen och högt-i-tak dialog med ett sammansvetsat och uppsluppet team.

Myndigheten fick med sig handgripliga och konkreta tips på hur de kan gå vidare med sitt förändringsarbete.

Vill du veta mer om förändringsledning och ADKAR? Kontakta oss här

ITIL utan förändringsledning är som kärlek utan kyssar.

…ja eller boxning utan näsblod om man så vill.


Oavsett så hör det ihop. Man får väldigt svårt att införa sina tilltänkta ITIL-processer utan förändringsledning. För det är vad det handlar om. ITIL enligt oss handlar om att:

Som guide för det bör man använda sig av de här 9 principerna:

Enkelt va? Ja det låter ju onekligen superenkelt när man sammanfattar det i några enkla punkter. Men OJ vilket arbete det ligger bakom att faktiskt gå från ord till handling här.

Be folk tänka på associationer till ordet ”Processer”, det kanske inte direkt ligger på tio-i-topplistan av favoritord. Många har synonymer som ”tungt”, ”segt” eller ”omständligt” som de tänker på när man nämner just ”processer”.

Men man ska vara klar över att det enbart handlar om att man lärt sig det.

Om vi då tar de 9 principerna och applicerar det på just problemet att folk har taskiga associationer till ordet ”process”.

Lycka till!

Vill ni veta mer så hör av er så kommer vi gärna och har en liten workshop om ITIL & Förändringsledning… gratis!

Andreas LindströmKontakta oss

Förändringsledning med ADKAR modellen

Praktisk Förändringsledning med ADKAR modellen

Modellen bygger på James O. Prochaska som insåg att förändring sker i flera steg.  ADKAR-modellen är ett ramverk för att förstå dynamiken i förändring på individnivå. Genom att använda denna förståelse som grund, kan modellen utökas till att hantera förändringsarbete inom alla typer av organisationer.

Förkortningen ADKAR representerar fem delar: Awareness (medvetenhet), Desire (engagemang/vilja), knowledge (kunskap(, Ability (förmåga) och Reinforcement (förstärkning). Genom att steg för steg utveckla de fyra första faktorerna och sedan förstärka och följa upp dessa på ett strukturerat och regelbundet sätt kan man driva framgångsrika förändringar.

ADKAR-modellen för förändring

Medvetenhet

För att ta till sig en förändring, måste dessa komponenter gällande medvetenhet tas upp:

Så snart som individer blir medvetna om en förestående förändring börjar de leta efter svar för att förklara varför förändring behövs. Arbetet med att skapa medvetenheten innehåller också information om de interna och externa drivkrafter som är ansvariga för att skapa behovet av förändring och motivationen, eller ”vad betyder det för mig” (What´s In it For Me). I arbetssammanhang, kan en anställd också ifrågasätta vad som är fel med befintliga processer eller metoder – och vad blir konsekvensen om han eller hon inte ändras.

Det är viktigt för förändringen att sponsorn är aktiv och kommunicerar verksamhetens behov av förändring och förklara orsaken till förändringen. Risken för att inte genomföra förändringen måste också meddelas. Enbart att kommunicera förändringen i tron om att medvetenheten ökar är således inte tillräckligt för att säkerställa att människor inser behovet av förändringen.

Engagemang/vilja

Engagemanget/viljan representerar motivation att vilja stödja och delta i förändringen. Engagemang innebär personliga val. Den påverkas av vilken typ av förändring, personens unika situation med avseende på förändringen och de inneboende drivkrafter som är unika för varje person. Att bara skapa medvetenhet skapar inte engagemang. Om medvetenhet inte åtföljs av ett engagemang till förändringen kan ett stort motstånd mot förändring uppstå.

Kunskap

Kunskap ger den information och utbildning som behövs för att veta HUR förändringen ska genomföras. Beroende på komplexiteten och omfattningen av förändringen kan detta omfatta information om beteenden, processer, verktyg, system, kompetens, arbetsroller och tekniker som behövs för att genomföra förändringen.

Förmåga

Förmåga är det påvisade resultatet av förändringen. Om man har möjlighet bör förändringen vara uppnåeliga – och mätbara.

Förstärkning

Förstärkning är alla omständigheter som stärker och bygger effekt för förändring över tiden för en individ eller en organisation. Det kan handla om uppnådda milstolpar, belöningar eller firandet av framgångar på olika sätt. Inklusive förstärkning i form av uppföljning av förändringsarbetet hjälper till att säkerställa fortsatta framgång och kan till och med öka kapaciteten för efterföljande förändringar.

 

Så, tar det längre tid än planerat att införa era förändringar? Får ni sällan de effekter ni är ut efter? Undrar ni varför förändringsmotståndet är så stort? Vill ni få med er personalen bättre i era förändringar?

Prova ADKAR-modell nästa gång så ökar sannolikheten att hantera ovanstående frågor på ett mer framgångsrikt vis och att nå förväntade effekter dramatiskt.

 

Vill ni veta mer om hur ni kan använda ADKAR-modellen i er organisation är det bara höra av er så tar vi ett förutsättningslöst möte och bollar era frågor och utmaningar.

Har du frågor och funderingar? Hör av dig.

– IT avdelningens verksamhetsförståelse

Har er IT-avdelning koll på verksamhetens behov?

En av IT-avdelningens viktigaste uppgifter är att förstå verksamhetens behov, krav och önskemål.

70 % av de kunder som lämnar sina leverantörer gör det för att de ansett sig dåligt bemötande.

15 % lämnar sina leverantörer för att produkten eller tjänst varit undermålig.

Det innebär att om ni lyckas leva upp till kundens/verksamhetens förväntningar inom framförallt bemötande har ni alla förutsättningar att säkra en lojal och långsiktig kund och användare. Du vet väl att kund och användare i de flesta fall är samma sak.

Som chef och ledare inom IT har du en uppgift att leverera stöd och tjänster till verksamheten. Oavsett om du ansvarar för en intern stödfunktion som IT eller levererar mot externa intressenter, i båda fallen har du med kunder att göra. Du vill väl inte vara en av de leverantörer som blir lämnade eller ännu värre, utbytt och outsourcad? Ta vara på dina kunder och verksamhet genom att visa att du verkligen bryr dig. Ställ frågor, etablera en nära kontakt och relation med användarna så ökar inte bara informationsflödet utan även förtroende och det blir samtidigt mycket roligare på jobbet.

Är ni osäkra på vart ni ska börja för att öka förtroendet och verksamhetsförståelsen så hjälper vi er gärna att komma igång. Hör av dig