Larsson & Co tjänstgör Förändringsledare för tjänsteorinteringsprojekt

Larsson & Co vinner prestigefullt uppdrag som förändringsledare

En än gång vi fått förtroendet att hjälpa en av våra kunder i jakten på en bättre IT-leverans!

I hård konkurrens har vi nu fått ett av våra mest prestigefyllda uppdrag. Vi är självklart otroligt stolta för det förtroende vi nu fått. Kunden är ett multinationellt företag inom fordonsindustrin.

Kunden har påbörjat en stor förändringsresa med syftet att driva en IT-förvandling i linje med ITIL, tjänsteleverans och den övergripande koncernutvecklingen.

Ett viktigt mål med förändringsarbetet är att gå ifrån en teknikorienterad IT-leverans till en värdedriven IT-tjänsteutveckling med fokus på affärsmöjligheter och paketerade IT-tjänster.

För att säkerställa en best practice används ramverket ITIL.

Målet med förändringsarbetet är att börja fokusera på förväntade och planerade resultat och effekter istället för separata och teknikdrivna lösningar. Kunden vill utveckla en mognad i sitt tjänstearbete så att de över tiden kan utveckla, introducera, förvalta och supporta effektiva End-to-End IT-tjänster”.

Larsson & Co tar rollen som förändringsledare och operativt ansvarig för förändringsprojektet. Vi kommer att ansvara för att skapa en helhetsbild, planera och driva förändringen i mål.

Vill ni veta mer hur vi kan hjälpa just er? Slå en signal bara. KONTAKT


 

Dela

Prenumerera