Larsson & Co som expertstöd vid utveckling & införande av ITIL

Larsson & Co stöttar internationell koncern i utveckling av ITIL och ITSM

En än gång vi fått förtroendet att hjälpa en av våra kunder i jakten på en bättre IT-leverans!

Vi fick uppdraget tack vare vår förmåga att ”kavla upp ärmarna och få saker gjorda”!

Koncernens IT-avdelning arbetar sedan en tid med att konsolidera 2 IT-avdelningar till en. I detta arbete har man som syfte att luta sig mot det internationella ramverket ITIL för att strukturerar och arbete efter en vedertagen best practice och gå mot en mer tjänsteorienterad IT-organisation.

Som en del i serviceorienteringen och etableringen av valda delar ur ITIL har kunden anlit oss på Larsson & Co i en delad roll som ITSM-expert och en drivande kraft i arbetet med att utveckla, etablera och förankra ITSM med tillhörande processer och strukturer. Vi har ett ansvar att ta fram projekt/färd-plan innehållande förbättringsområden och tillhörande detaljerade aktiviteter för att realisera en mer tjänsteorienterad IT-organisation.

Fokus i första delen av uppdraget är att författa en detaljerad färdplan för det kommande året med avseende på utvecklingen av ITIL och ITSM-området för kundens IT-organisation. Samt att utveckla/införa de mer operativa processerna IM, PM och Change Management.

Larsson & Co har sedan tidigare utbildad samtliga medarbetar på kundesn IT-avdelning i ITIL genom att hålla i kursen ITIL-Foundation med väldigt goda lovord som resultat.

Vill ni veta mer hur vi kan hjälpa just er? Slå en signal bara. KONTAKT


 

Dela

Prenumerera