Tjänstekatalog enligt ITIL – vad, varför & hur

Tips och råd vid etableringen av en tjänstekatalog enligt ITIL

Det finns många frågor och funderingar gällande ITIL och dess tjänstekatalogskoncept. De flesta frågor handlar om saker som:

  1. Vad är en tjänstekatalog?
  2. Vad består en tjänstekatalog av?
  3. Vem äger tjänstekatalogen?
  4. Och framförallt, Hur inför man en tjänstekatalog?

Se följande inspirerande film om ITILs tjänstekatalog.

Tjänstekatalog enligt itil, vad, vem och hurVad är en tjänstekatalog och vad innehåller den?

En tjänstekatalog enligt ITIL innehåller information om alla produktionssatta IT-tjänster och de tjänster som är förberedda och på ett enkelt sätt  produktionssättas.

Tjänstekatalogen innehåller information om bland annat tjänstens funktion, öppettider, priser, kontaktuppgifter och tillvägagångssätt för att beställa tjänsten. En tjänstekatalog enigt ITIL har två olika vyer. En kund/verksamhetsvy (Business Service catalog) och en för IT-avdelningen/IT-leverantören, den så kallade tekniska tjänstekatalogen (Technical Service Catalog).

En tjänstekatalog kan ha många olika format. Den kan till exempel ha formen av ett word-dokument, ett Excel-ark, en intranätsida, en databas eller ett pappersdokument.

Hur och varför inför man man ett tjänstekatalog enligt ITIL och vem äger den?

Nedan följer tre filmer som på ett bra och enkelt sätt beskriver varför man behöver en tjänstekatalog och vad man behöver tänka på vid införandet av en.

Del ett handlar främst om varför man kan behöva en tjänstekatalog. Avsnittet går också in på vad en tjänst är och hur den definieras vilket är en viktig grund i själva tjänstetänket som ITIL förespråkar.

Del 2 handlar om katalogens utseende och utformning. I det här avsnittet beskrivs de två olika vyerna som tjänstekatalogen består av. Men de går också in på ”aktiva” (acionable) eller statiska kataloger vilket är ett intressant sätt att beskriva möjligheterna till automatisering av vissa tjänstebeställningar och liknande.

Del 3 beskriver slutligen ”huret”, vilka steg man kan ta för att etablera tjänstekatalogen i praktiken.

Hoppas filmserien har varit lärorik och intressant.
Vi vill tacka rightstar för ett bra arbete med att sätta ihop denna filmserie.

Dela

Prenumerera