Larsson & Co stöttar vid etablering av IT förvaltningsmodell

Utforma en förvaltningsmodell och tillhörande förvaltningsportfölj.

En än gång vi fått förtroendet att hjälpa en av våra kunder i jakten på en bättre IT-leverans!

Nytt spännande uppdrag!

Kunden har en komplex IT-miljö och ett behov av att få en bättre kontroll och uppföljning av ITs rusurser och förvaltningsobjekt, så som: IT-system, IT-tjänster, IT-lösningar, licenser och avtal. Kundens IT-avdelning är i ett stort behov av att införa portföljhantering avseende sina förvaltningsobjekt.

Larsson & Co har fått i uppdrag att tydliggöra vilka typer av objekt som är aktuella för en tydligare styrning och förvaltning samt att utforma en förvaltningsmodell med grund i ITIL och pm3. I uppdraget ingick även att ta fram ett enkelt och kostnadseffektiv portföljverktyg.

Verktyget användes för att dokumentera samtliga förvaltningsobjekt utifrån exempelvis förvaltningskostnader, riks, prioritet, ansvar och förvaltningsplanering.

Vill ni veta mer hur vi kan hjälpa just er? Slå en signal bara. KONTAKT


 

Dela

Prenumerera