Du bestämmer själv hur agilt ITIL ska vara

Du bestämmer själv hur agilt ITIL ska vara!

itil agilOrganisationer och företag har en stor utmaning framför sig med att tydliggöra hur IT och ITIL kan stödja deras verksamhet. Idag kan det lätt uppstå en kamp mellan olika falanger som dels förespråkar att agila metoder är ”vida överlägsna” det mer ”byråkratiska” ITIL. Detta är förstås en av de största missuppfattningarna ute i verksamheten.

Det ligger även ett stort ansvar för organisationer som Axelos att bidra och hjälpa till med att förtydliga och klargöra att det inte finns några motsättningar mellan agila metoder och ITIL, utan tvärtom, att de kompletterar varandra!

ITILs Change Management-process är så agil som du vill att den ska vara

ITIL ska bara ses som rekommendationer, och vet man hur ett agilt arbetssätt fungerar är det inga problem att exempelvis använda ITILs Change Management-process utifrån ett agilt arbetssätt.

ITIL har exempelvis inga krav på hur ofta en CAB (Change Advisory Board) måste träffas för att besluta om förändringar, inte heller förespråkar ITIL att man ska vara byråkratisk och dra saker i långbänk. Vilket en del tycks tro är synonymt med ITIL. Det går alldeles utmärkt att jobba med olika nivåer gällande flexibilitet och anpassningsbarhet (agilt arbete). Det har helt att göra med Changens natur och verksamhetens förmåga att tolka och nyttja ITIL.

Det många tror när man pratar om ITIL och Change Management-processen är att det är en långdragen beslutsprocess och att en Normal Change (en change som per definition måste gå hela vägen genom den normala change-processen med allt vad det innebär) är den vanligast typen av changear, så är inte fallet! Den vanligaste changen är en Standard Change som genomförs på ett strukturerat och någorlunda agilt sätt inom mjukvaruutveckling eller genom dagliga infrastrukturs-changear. Helt enligt definitionen: låg risk och att vi har gjort det förut. I själva verket är det ganska få changear i vår vardag som måste gå igenom en regelrätt (och ofta segdragen om man gör den helt enligt boken och inte förstår den) Normal Change process.

Kort och gott, man bestämmer själv om man vill jobba agilt med ITIL.

LÄS AXELOS ARTIKEL OM ITIL KOPPLAT TILL AGILA METODER OCH MYCKET MER


 

Dela

Prenumerera