CSI Register: Viktigt och enkelt – 7 praktiska tips.

 • Continual Service Improvement (CSI). Ständiga förbättringar på ett både enkelt och beprövat sätt.

  Några som är bra på det här är HSE, Hälsa, Säkerhet, Miljö som finns i de flesta företag. Skyddsombudet som gör sina skyddsronder är en bra liknelse. Hur identifierar man problem? Hur samlar man in dem? Hur rankar man dem? Hur löser man dem?

  Ska ni göra ert första CSI Register eller vill se över ert befintliga, sätt er en halvtimme med HSE eller skyddsombudet och fråga hur de gör, anpassa det till er IT och ta det därifrån.

   

  1. Få alla att förstå:
   Precis som med säkerhet så är det en fråga för ALLA, inte bara en CSI-manager. Alla måste förstå det. Utan den förståelsen blir det lätt ”ännu ett dokument som ska fyllas i” snarare än det kraftfulla, enkla och viktiga verktyg det är.
   Det är allas ansvar att hitta förbättringsåtgärder, eller problem om man så vill. Här är det viktigt att förstå att det inte handlar om att peka finger eller hänga ut någon.
  2. Samla in Förbättringar:
   Det är inte så svårt att hitta förbättringsåtgärder. Ta för vana att tänka till om det. Fråga kunder, användare, han vid kaffemaskinen, hon vid kopiatorn. Alla har oftast en idé om problem och hur de skulle kunna lösas. En vanlig lösning på andra avdelningar är den berömda ”förslagslådan” som dock sällan fungerar.
  3. Logga alla möjliga förbättringar:
   Hellre att listan fylls på än att den är tom. Samla dem på en tavla, ett excelblad eller liknande. Överarbeta inte, samla in vad du behöver för att kunna värdera och hantera förbättringarna.
  4. Prioritera:
   Värdera och prioritera förbättringarna och börja där det är enklast. Enkla kategorier som hög, mellan, låg räcker fint, men se till att göra en definition av varje kategori.
   Det är bättre att göra några än att axla så många att inget blir gjort. Använd vad du känner är bäst, Agila arbetssätt, Scrum eller vad du nu tycker känns bäst, bara det blir gjort.
  5. Börja där du står:
   Börja med de lägst hängande frukterna, var får man bäst effekt.
   – Är det hög inverkan, låg risk och går fort, gör det direkt!
   – Har det liten inverkan, hög risk och tar lång tid. Strunta i den.
   – Är det mittemellan kanske det behöver mer eftertänksamhet, bygg ett business case runt det.
  6. Gå igenom varje avslutad åtgärd:
   För ner eventuella lärdomar i Knowledge Base, dra slutsatser, finns det liknande områden där samma sak kan göras?
  7. Kontinuitet:
   Det är viktigt att det blir ett aktivt verktyg, skriv in det som en punkt på dagordningen eller mötesprotokollet så det kommer med och blir av.

  Kontakta Larsson & Co

-Andreas Lindström


Vill du veta mer om CSI eller få andra praktiska tips om ITIL?

Kontakta oss

Dela

Prenumerera