Frukostmöte 7/5 – Problem med Problem

Hur kan vi använda Problem Management för att minimera sannolikheten för och påverkan av incidenter?

Vi ser några nyckelfaktorer till ett framgångsrikt arbete med Problem Management.

Vill du ha fler tips och idéer kring Problem Management titta på presentationen på vår YOuTube-kanal.

Frågor & svar

Under frukostmötet fick vi in flera frågor, vi hann inte med att besvara alla. Men du hittar våra tankar kring dessa frågor här.

Först vill vi bara påpeka att det är svårt att ge generella svar eftersom hur vi implementerar och använder ITIL varierar från organisation till organisation.
ITIL pratar om ”adopt and adapt” vilket betyder att vi skall anpassa ramverket efter oss men också anpassa oss efter ramverket. Detta är det givetvis viktigt att ta hänsyn till när ni läser svaren.

Vill du diskutera hur det ser ut hos er eller mer i detalj kring en fråga är du givetvis välkommen att kontakta oss.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information eller bara för att diskutera mer kring ämnet.

Du hittar denna och tidigare frukostmöten på vår Youtube-kanal! Klicka här!

Hör gärna av dig!

Telefon: 031-337 57 50
Mail: info@larssonco.com

Klicka på bilden!

Klicka på bilden för att komma till presentationen!

Nästa frukostmöte

11 juni är det dags för
”Agile med ITIL – del 2”.

Läs mer och anmäl dig här:

ITIL® Frukost

Frukostmöte 26/3 – Agile med ITIL

Går det att få nytta av ITIL
när vi arbetar Agilt?

Absolut! Vi ser många fördelar med det!

Vår omvärld förändras därför behöver vi säkra att vi fortsätter hjälpa verksamheten skapa värde.
När vi utvecklar, levererar och förvaltar produkter och tjänster finns det stor nytta att kombinera ITIL med Agila metoder. ITIL 4 är uppdaterat för att hjälpa oss med just det.

ITIL 4 innehåller bra tips på hur vi kan lyckas.

I ITIL 4 beskrivs de tre begreppen nedan och hur vi kan skapa just Fast Flow, Feedback & Improvements:

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information eller bara för att diskutera mer kring ämnet.

Du hittar denna och tidigare frukostmöten på vår Youtube-kanal! Klicka här!

Hör gärna av dig!

Telefon: 031-337 57 50
Mail: info@larssonco.com

Klicka på bilden!

Klicka på bilden för att komma till presentationen!

Nästa frukostmöte

7 maj är det dags för
”Problem med Problem management”.

Läs mer och anmäl dig här:

ITIL® Frukost

Change Management/Enablement som det är tänkt

Vad karaktäriserar en högpresterande IT-organisation och Change Enablement?

Enligt Process Institute finns det tydliga karaktärsdrag hos högpresterande IT-organisationer kopplat till Change Enablement:

Riskoptimering är huvudsyftet med Change Enablement

Att stoppa alla ändringar och ta bort all risk är inte riskoptimering, vi behöver balansera risken med värdet ändringen förväntas ge.

Change Enablement lever i symbios med andra processer

Change Enablement är bara en av flera processer som hänger ihop, vi behöver se till landskapet, inte enstaka processer eller practises. Inte minst behöver vi ha ordning och reda på våra ingående komponenter (konfigurationsobjekt) så som tjänster, hårdvara, applikationer, integrationer, leverantörer, avtal, licenser och mycket mer. Var uppmärksam så ni inte skapar ”process-silos”.

Fyra fokusområden för ett modernt Change Enablement arbete

 • En ändringsmodell är ett sätt att fördefiniera steg för att hantera en specifik ändring på ett överenskommet sätt. Supportverktyg kan sedan användas för att säkerställa det specifika flödet i praktiken.
 • En ändringsmodell inkluderar sådant som:
  • Åtgärder/instruktioner som ska utföras för att hantera den specifika ändringen
  • Den kronologiska ordning i vilken processtegen ska utföras, inklusive eventuella beroenden
  • Ansvar – vem ska göra vad, inklusive identifiering av de beslutsforum som krävs
  • Ledtider och tröskelvärden för genomförandet av uppgifterna
  • Eskaleringsförfaranden – vem ska kontaktas och när
 • Etablera en delegerat beslutsflöde. Forumen kan bestå av en roll, en person eller en grupp människor. Vilken beslutsnivå som krävs för godkännande av en viss typ av ändring (normal, standard eller akut) bedöms utifrån bl.a. typ, storlek, risk, kostnad och potentiell påverkan etc.

Tips för att misslyckas ????

Vill du veta mer?

Vill du se Frukostmötet?

Här hittar du filmen från frukostmötet.

Övriga filmer hittar du på vår Youtube-kanal.

LÄSA OM VÅRA TIDIGARE FRUKOSTMÖTEN HÄR:

Frukostmöte

6/11-2020 Frukostmöte – Value Streams & processer

9/10-2020 Frukostmöte – ITIL 4 & Service Desk

28/8-2020 Frukostmöte – ITIL 4 Incident, Problem, Change

29/5-2020 Frukostmöte – Value Co-Creation

27/3-2020 Frukostmöte – ITIL 4 Practice & Value Streams

BOKA IN NÄSTA FRUKOSTMÖTE I DIN KALENDER REDAN NU!

AGIL MED ITIL DEN 26 MARS

ITIL och agile anses inte alltid vara de bästa av vänner och i mångas öron låter agile som rena motsatsen till ITIL:s strikta processer.

Det agila tankesättet bygger på fyra grundpelare. Pelare som vi menar endast behöver små justeringar för att smälta samman med ITIL principer.

Under det här frukostseminariet kommer vi att berätta hur dessa två koncept mycket väl kan bli kompisar och att de faktisk kan leka ganska bra ihop.

Frågor som kommer att adresseras under frukosten är:

 1. Går det verkligen att använda agila metoder ihop med ITIL?
 2. Hur gör vi för att leverera nya funktioner snabbt och pålitligt?
 3. Hur vi skapar vi ”Value co-creation” i en ”mixad” värld?
 4. Kan vi få till en stabil och långsiktig samverkan dem emellan?

Ja, ja, ja och ja är våra svar på dessa frågor, vill du veta hur?

Häng med på vår ITILfrukost den 26 mars 2021, du anmäler dig enklast här.

Maila till info@larssonco.com eller ring oss på 031- 337 57 50

Eller i vår Meetup grupp (se länken nedan) eller kontakta oss direkt.

VILL DU VETA MER?

Vill du hålla dig uppdaterad kring ITIL 4?

Gå med i vår Meetup grupp så får du information om kommande event m.m.

https://www.meetup.com/itil-Goteborg-Meetup-Group/

Häng med oss till Marstrand och gå vår populära ITIL 4 Foundation All Inclusive kurs!

Läs mer om kursen här!

Hjälpte kund införa ITIL Change Management

Vi hjälper ett medelstort företag att etablera ITIL Change Management

Kunden saknade en god bild av IT-miljöns struktur, det saknades dokumentation om hur system, lösningar och tjänster hängde ihop samt vilka relationerna var. De hade en stor mängd incidenter och problem som överbelastade IT-avdelningen. De hade svårt att prioritera vardagen och få tid över till proaktiv och planerat arbete.

Larsson & Co genomförde utbildningar och workshops för att öka kunskapen om ITIL Change Management och synliggöra förbättringsåtgärder. Resultatet blev en färdplan för införandet av förbättringsåtgärder inom:

– Roller och ansvar
– Inventering och kartläggning av IT-miljön
– Formalisering av tjänstebeskrivningar
– Analys av befintligt ärendehanteringssystem kopplat till Change Management
– Eskaleringsprocess
– Supportorganisationen

Varför ska man införa Change Management?

ITIL Change Management är en av de viktigaste processerna man kan införa enligt oss. Det är också den process som i de flesta fall som ger mest ”pang för pengarna”. Genom att införa ITIL Change Management kommer ni snabbt se antalet incidenter och problem sjunka. När det trots bra change-arbete ändå går åt skogen kommer ni med en bra Change Management-process kunna felsöka och återställa systemet eller tjänster mycket snabbare och effektivare än tidigare.

Har ni liknande utmaningar och vill bolla lite? Hör av er så tar vi ett möte. KONTAKT

ITIL Change Management – plocka de lågt hängande frukterna

ITIL Change Management är som att lära sig cykla

80% incidenter80 % av alla incidenter skapar vi själva på IT genom framför allt dåligt planerade och genomförda ändringar (ITIL change management).

Genom att på ett strukturerat och planerat sätt genomföra ändringar kan vi alltså inte bara frigöra tid och sänka stressen utan också öka förtroendet för IT och bli mer professionella. Nu kanske du tänker att det då skulle leda till en övertalighet på en IT-avdelning, inte alls. Är det någon på en IT-avdelning som känner att de faktiskt hinner med ALLT de skulle vilja, eller läger ni allt för mycket tid på brandsläckning och reaktiva aktiviteter?

Med väl fungerande ITIL Change Management-arbete kan ni istället lägga tid på att planera arbete, förbättra verksamheten och framför allt testa och utvärdera på riktigt. Allt detta leder såklart till att brandsläckningen minskar.

Hur hänger processerna ihop

De flesta IT-organisationer som inför ITIL brukar börja med Incident management, sedan problem och därefter change. Rätt eller fel?

• Har man huvudvärk, tar man en Alvedon (incident management).
• Har man ofta huvudvärk bör man gå till läkaren för att ta reda på orsaken till huvudvärken (Problem Management).
• När läkaren hittat rotorsaken till huvudverket kan det behövas en förändring i sitt liv för att undvika huvudvärken, man kan behöva sova mer, stressa mindre eller dricka mindre kaffe (Change Management).

ITIL processer

Tänker man efter lite så inser man att det är såhär vi lär oss saker som små. Vi cyklar och ramlar på cykeln, blir omplåstrade, kör omkull igen – plåster osv. Vi lär oss att rullgrus ökar risken för att ramla. Sen lär vi oss cykla, vi lär oss våra begränsningar och väljer de vägar och hastigheter som vi klarar av.

Det betyder inte att vi aldrig mer kör omkull, men vi minskar riskerna genom ett förändra vårt beteende. På samma sätt blir vi aldrig av med alla incidenter bara för att man inför ITIL change management, däremot minskar vi sannolikheten och antalet incidenter dramatiskt genom en väldefinierad, dokumenterad och väl förankrad Change Management process.

De här tre processerna hänger tätt ihop. På en IT-avdelning har man garanterat ett eller flera sätt att ta sig an incidenter. Man har högst troligt ett eller flera sätt att angripa återkommande problem i den mån man hinner med. Men hur är det med change management? Underskatta inte en av de absolut viktigaste processerna inom ITIL. Processen som kan plocka de flesta lågt hängande frukterna…

MISSA INTE VÅR INSPIRERANDE VIDEO OM PROCESSEN CHANGE MANAGEMENT HÄR

ITIL Change Management

ITIL:s Change Management process – Därför är den ett måste!

Utan ITIL – Change Management kommer aldrig en IT-Organisation/IT-leverantör kunna skapa förtroende och ett riktigt existensberättigande. Inför/utveckla ITIL Change Management NU!
Är ni osäkra på vart ni börjar? Hör av er!


 

ITIL är det moderna sättet att utveckla, leverera och support IT på

ITIL ger förutsägbara processer och en uppsättning av ramar som kommer göra det lättare att möta kundernas förväntningar, samt övervaka och mäta incidenter. ITIL kan också möjliggöra en bättre relation mellan organisationen och dess IT-avdelning, eftersom det utgör en grund för att förhandla fram realistiska servicenivåer.