Det känns som hösten är i antågande.

Published

Incident Management

ITIL4, ITIL4foundation, ITILgbg

Sommaren har bjudit på minst sagt blandat väder kombinerat med COVID-19 så har det väl i ärlighetens namn inte varit den mest konventionella semester.

Men trots det så har vi på Larsson & Co laddat batterierna rejält för att ånga på i vårt arbete att vara bäst i väst på ITIL.

Vi rivstartar med ett ITIL-Event fredagen 28:e Augusti där vi kikar närmare på hur man kan göra det som just ITIL 4 vill, leverera värde. Vi kikar närmare på de operativa elementen i Incident, Problem & Change och hur vi kan leverera värde där.

Nästa händelse i kalendern kommer kort därefter med en ITIL 4 Foundation – All Inclusive 31/8-2/9 på Marstrand och hoppas att vi får vädret med oss. I övrigt har vi planerat ITIL 4 Foundationkurser följande datum:
19-21:a oktober samt 7-9:e december

Vi har även precis släppt datumen för vidareutbildningarna inom ITIL 4.

Create, Deliver & Support 5-7:e oktober

High Velocity IT 12-14:e oktober

Drive Stakeholder Value 2-4:e november

Direct, Plan & Improve 9-11:e november

Mer info kommer på hemsidan här

Mitt i det spränger vi in nästa ITIL Event 6:e November. Här har vi inte riktigt satt ämnet än, men det kommer garanterat handla om ITIL 4 på ett eller annat sätt.

Men vi arbetar ju som bekant inte bara med ITIL-utbildningar. Vi är såklart även konsulter, och genom det får vi både, teori, praktik och pedagogik att vävas ihop till något som vi tror just du och ditt företag skulle kunna uppskatta.

Kom gärna på ett av våra event, haka på en skön kurs, eller boka in oss på en timmes workshopande runt ITIL (kostnadsfritt).

För bokningar eller frågor, hör av er till Andreas Lindström, andreas.lindstrom@larssonco.com alt 031-337 57 50

ITIL 4 Frukostmöte 29 maj

På vårt frukostmöte den 29 maj pratade vi om Value Co-Creation.

ITIL 4 är ju anpassad till vår nya ”Digital ekonomi” och det gör att vi behöver utveckla hur vi arbetar för att lyckas i denna miljö.

Vi gick igenom flera delar och pratade om vad ITIL 4 består av och hur det hjälper oss med att utveckla våra verksamheter för den digitala ekonomin.

Idag är det ännu viktigare än någonsin att arbeta tillsammans med vår verksamhet eller våra kunder för att förstå vilka våra olika intressenter är och vad de vill ha ut av våra tjänster. Där kommer Value Co-creation in.

Allt för att vi måste se till att det vi levererar bidrar till den Outcome som våra kunder vill ha.

För att vi skall lyckas med det så finns det en del verktyg i ITIL 4 som vi kan använda oss av:

Om vi använder dessa verktyg kan vi, tillsammans med våra kunder, skapa Value!

Summering från frukostmötet

Läsa mer om eller titta på våra tidigare Frukostmöten?

Se våra övriga filmer om ITIL på vår Youtube-kanal.

Se filmerna på Larsson & Co’s Youtube-kanal

27/3-2020 Frukostmöte – ITIL 4 Practice & Value Streams

Summering Frukostmöte 29 maj 2020 – Value Co-Creation

Boka in nästa frukostmöte redan nu!

Fredagen den 28 augusti kommer vi köra nästa frukostmöte!

Boka in dig redan nu, vi återkommer inom kort med ämne och detaljer.

Registrera dig via vår Meetup grupp (se länken nedan) eller kontakta oss direkt.

Maila till: info@larssonco.com eller ring oss på 031- 337 57 50.


Vill du veta mer?

Vill du hålla dig uppdaterad kring ITIL 4?

Gå med i vår Meetup grupp så får du information om kommande event m.m.

https://www.meetup.com/itil-Goteborg-Meetup-Group

Häng med oss till Marstrand och gå vår populära ITIL 4 Foundation!

Läs mer om kursen här!

Value co-creation, kan hjälpa er.

Vi kommer gärna ut till er (eller via ett online möte om det passar bätte) och diskuterar hur ni kan få hjälp av Value Streams i er organisation.

Hör av er till oss via info@larssonco.com eller 031- 337 57 50

Larsson & Co vinner upphandling inom offentlig sektor

ITIL | ITIL Foundation

Larsson & Co har i dagarna vunnit en upphandling för en större region i södra Sverige. Upphandlingen rör verksamhetsstöd, konsultation och utbildning inom ITIL och processutveckling.

Vi på Larsson & Co är såklart både stolta, glada och fyllda av förväntan inför det kommande uppdraget. Genom uppdraget stärker vi vår position som en kompetent partner till offentlig sektor och som en pålitlig leverantör av ITIL på ett pragmatiskt, praktiskt och konkret sätt.

Vi är dock ödmjuka inför uppgiften, för det här vara bara kvalet till finalen. Nu börjar loppet och det riktiga arbetet som ska utföras väntar innan vi är i mål.

Ännu en lyckad ITIL 4 Foundation All Inclusive på Marstrand

22-24 April genomfördes, trots pandemi, ännu en lyckad kurs på Marstrands Havshotell. Genom åtgärder från hotellet, större kurslokal än normalt kunde vi på ett tryggt sätt genomföra vårens ITIL 4 Foundation – All Inclusive som planerat.

Förutom ett aktuellt och intressant innehåll så visade Marstrand upp sig från sin bästa sida och bjöd på underbart väder.

Alla deltagare klarade dessutom certifieringen på första försöket, ännu en kurs med 100% alltså.

Bilderna talar sitt tydliga språk. Boka dig du också! https://www.larssonco.com/alla-vara-utbildningar/

ITIL 4 Frukostmöte 27 mars

På vårt frukostmöte den 27 mars pratade vi om hur vi kan använda de Practices som ITIL 4 beskriver när vi skapar Value Streams som hjälper oss att skapa bra värde flöden.

På frukostmötet pratade vi om ett exempel på hur det kan se ut när vi till skall skapa en ny tjänst.

För att skapa en ny tjänst används flera olika practices. Dessa practices är en utveckling av de processer som beskrevs i tidigare versioner av ITIL och de inkluderar processerna men även de övriga resurser som vi behöver för att hantera värdeflödet. Som en välfungerande organisation, en kultur som stöttar vårt arbete, verktyg, information och teknologi. Men även partners och suppliers behövs för de flesta tjänster idag.

I presentationen hade vi med ett exempel som visar hur en Value Stream kan se ut när vi skall ta fram en ny tjänst (Service).

Den “Service Value Stream” som vi skapar för att ta fram nya tjänster visar vilka steg vi behöver ta. Dessa steg innefattas i de sex aktiviteter som beskrivs i ITIL 4 Service Value Chain, där varje aktivitet har en input och lämnar en output till nästa aktivitet. Genom att titta på hur våra Value Streams ser ut kan vi förbättra och skapa bra flöden som bidrar till ”Value Co-creation”.

Exemplet ovan visar en förenklad version av en Value Stream för att skapa en ny tjänst. I verkligheten behöver vi använda fler practices. Det kan vara Change enablement, Software Development, Relationship Management m.m.

Summering från frukostmötet

Frukostmöten skall givetvis helst upplevas live eller online, men vi vill gärna dela med oss till alla och har därför skapat en summering här.

Det vi gick igenom var följande:

ITIL 4 är en uppdatering som syftar till att fokusera mer på samarbete mellan oss som ”Service provider” och vår kund/verksamhet (Service Consumer”) samt att undvika ”Silos”. Mycket av fokuset ligger på att skapa Value Streams som ger oss bra flöden vilket gör det möjligt att bidra till ”Value Co-Creation”.

Vi pratade bland annat om:

  • Vi skapar Value Streams genom att organisera arbetet i ITIL 4 Service Value Chain’s sex aktiviteter.
  • Dessa aktiviteter hjälper oss att skapa våra Value Streams.
  • I Service Value Chain aktiviteterna använder vi oss av ITIL 4 Practices
  • När vi skapar bra Value Streams så får vi bra flöden som bidrar till ”Value Co-creation”.
Value Stream

Vi gick även igenom vilka kurser som finns inom ITIL 4.
I PDF’n (nedan) finns mer information om frukostmötet och våra planerade kurser.

Boka in nästa frukostmöte redan nu!

Fredagen den 29 maj kommer vi köra nästa frukostmöte!

Boka in dig redan nu, vi återkommer inom kort med ämne och detaljer.

Registrera dig via vår Meetup grupp (se länken nedan) eller kontakta oss direkt.

Maila till: info@larssonco.com eller ring oss på 031- 337 57 50.


Vill du veta mer?

Vill du hålla dig uppdaterad kring ITIL 4?

Gå med i vår Meetup grupp så får du information om kommande event m.m.

https://www.meetup.com/itil-Goteborg-Meetup-Group

Häng med oss till Marstrand och gå vår populära ITIL 4 Foundation!

Läs mer om kursen här!

Kan value streams hjälpa er?

Vi kommer gärna ut till er (eller via ett online möte om det passar bätte) och diskuterar hur ni kan få hjälp av Value Streams i er organisation.

Hör av er till oss via info@larssonco.com eller 031- 337 57 50

Verksamhetsbloggen del 1

Verksamhetsbloggens historiska första del.

Freddie Palmgren på Larsson & Co pratar om processorientering och vikten av att inte skilja på linjeorganisation och processorganisation.
Vi har 1 organisation, linjeorganisationen, sen har vi processer, det vi gör varje dag ,är faktiskt processer. Processer finns, men de syns inte. Dessa processer finns till för att stötta organisationen att skapa värde för kunderna.

Maila oss gärna dina synpunkter och tankar.

Verksamhetsbloggen finns här för DIG och DIN organisation.

Vad vill du höra oss prata om i kommande avsnitt?
Maila oss på info@larssonco.com
Följ och kontakta oss på LinkedIn

Agile med ITIL – Går det?

Den globalisering som vi har idag gör att vi får nya utmaningar. Dels genom nya globala marknader, nya konkurrenter och krav på snabbare utvecklingen av nya tjänster. Detta medför givetvis en möjlighet för oss om vi skall behålla våra kunder och ge dem de lösning som bäst hjälper dem uppnå sina mål.

Vi behöver anpassa oss snabbare, lyckas skapa en kortare ”time to market” samt lyssna mer på våra kunder för att säkerställa att vi levererar det som de vill ha, nu och i framtiden. För att lyckas med det behöver vi säkerställa att vi arbetar på ett smart och flexibelt sätt.

Detta har fått många organisationer att börjat arbeta utifrån andra principer, så kallade agila principer. Dessa innebär att vi arbetar i mindre team med tydligt kundfokus, korta flexibla men tydliga planer och med ett nära samarbete med kunden/verksamheten.

Vad innebär ett agilt arbetssätt?

Det agila arbetssättet innebär att vi utgår ifrån ett antal ytterligheter, fyra stycken för att vara exakt. Dessa ytterligheter finns beskrivna i något som kallas för det agila manifestet (se fig. 1.)

Utgångspunkten är att alla dessa ytterligheter ska beaktas med att fokus och prioritet hela tiden ska ligga på de uttryck som finns i den vänstra vågskålen (se det agila manifestets ytterligheter fig 2).

fig 1

fig 2

”That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.”

Fokusera mermänniskor, samarbete, fungerande system och att hantera förändringar. Det betyder inte att vi ska sluta dokumentera eller ha en tydlig plan.
Den högra sidan är också viktigt för att hela tiden göra rätt avvägningar och behålla en ändamålsenlig balans till den vänstra sidans favör.

Kan vi arbeta agilt med ITIL?

fig 3

Absolut, i och med uppdateringen till ITIL 4 finns ett stort värde i att använda agila arbetssätt i ert ITIL-arbete. ITIL 4 kan hjälpa oss hitta smarta arbetsätt som stöttar oss i arbetet med att bli mer agila.

ITIL är ett ramverk, ett stöd för att utveckla och förvalta tjänster med ett digitalt innehåll. ITIL grundar sig på undersökningar inom tjänste- och processutveckling (IT Service Management).

Under 2019 lanserades ITIL 4 som är en uppdatering av den tidigare versionen av ITIL. Axelos, företagets som driver och stor utsträckning äger och utvecklar ITIL, beskriver syftet med ITIL 4 enligt följande:

Syftet med ITIL 4 är att ge organisationer omfattande guidning för hantering av tjänster som möjliggörs av IT i den digitala ekonomin.” (Se fig 3)

Uppdateringen innehåller en del större förändringar även om många delar bygger på samma arbetssätt och metoder. Det största fokuset i ITIL 4, enligt vår bild, är att vi skall komma närmare kunden, undvika ”Silos” och samarbeta mer för att kunna anpassa oss till den nya verklighet som vi arbetar i.

Några exempel på uppdateringar är:

  • Genom ITIL Service Value System, som ersätter ITIL Service Lifecycle, tydliggörs vikten av att undvika att arbeta i Silos
  • ”7 guiding principles” (fig 4) som implementerats i ITIL 4 Foundation
  • ”The four dimensions of Service Management” har tillkommit
  • Fokus på ”Practices” (arbetssätt) istället för enbart på processerna

fig 4

Hur skall vi göra när vi ska byta till ITIL 4?

En av de vanligaste frågor vi får just nu om hur man gör för att byta från version 3 till 4. Ska vi ens byta från ITIL 3 till ITIL4, när ska vi göra det och hur ska vi i så fall göra det. Vårt svar är alltid det samma.

Byt inte!

Det handlar inte om att byta utan om att förstå vad ITIL 4 innebär och uppdatera våra arbetssätt utefter de mer agila arbetssätten i ITIL 4.

Det betyder inte att allt det vi gör idag är värdelöst.

Nej tack

”Jämför med att du har en skruvmejsel och så får du höra talas om en skruvdragare som kan hjälpa dig att bli effektivare, då är det ju viktigt att ta reda på vad skruvdragaren kan ge dig för värde”.

Det finns många nycklar för att lyckas bättre med ITIL om vi tittar på ITIL 4 jämfört med tidigare versioner.

Om jag nu vill veta mer om ITIL 4, hur gör jag då?

Vill du ha mer information om vilken nytta du kan få av att bli mer agile med hjälp av ITIL 4 så kan du göra något av följande:

Kontakta oss så berättar vi mer.

Tel. 031- 337 57 50
e-post: info@larssonco.com

Konsulter och deras ”lingo”…

Ni har väl alla hört dem:

Men vad betyder de då?

Tolkningarna av ovanstående fraser kan vara så vitt skilda att de bara sprider förvirring och osämja. Vad har orden för innebörd hos den som säger det och vad får de för betydelse hos den som lyssnar? Det finns en stor risk att det landar i två olika bilder av vad som förväntas och som ska levereras. För att hålla det kort så landar det ofta långt ifrån en ideal situation.

Vi tar dem en och en.

Förutsättningslösa möten.

Varför ska jag boka, gå på eller ens bry mig om ett möte utan förutsättningar?

Synonymer till förutsättningslös är: objektiv, opartisk, fördomsfri, odogmatisk, neutral.

Men inget av det stämmer ju. Bokar man ett möte så gör man ju det utifrån att man vill åstadkomma något, om det så bara är för att lära känna personen för att utöka sitt nätverk (som normalt sett även det har ett syfte). Är det angående en anställning så vill ju båda parter se om det finns möjlighet till samarbete. Översätter man förutsättningslös till engelska så kommer ”unconditional” upp, undrar om inte ”pointless” hade varit en bättre översättning när det kombineras med just möte?

Övergripande (stora penseldrag)

Kombinerat med process, strategi osv. Vad då övergripande? Det arbetet är oftast gjort och har resulterat i att man just behöver en konsult. Man behöver ju praktisk och konkret hjälp med att faktiskt få sakerna ur händerna. ”Vi vill göra det här, men vet inte hur, kan du hjälpa oss?” Att i det läget börja se över just ”vad vill ni göra”-delen blir ju lite märkligt, minst sagt.

Lågt hängande frukter

Eller ”Jag måste visa resultat snabbt som attans annars stryper de min budget!”.
Otaliga är de konsultuppdrag som startats för att just hitta de lågt hängande frukterna eller komma åt de snabba förändringarna. Nästan alltid finns det både mer och större frågor bakom som är minst lika viktiga. Inom en organisation hänger mycket ihop, faktiskt allt hänger ihop på ett eller annat sätt. Att i det fallet enbart se över en viss process utan att faktiskt kasta ett öga eller två på helheten så att man inte skapar fler problem än man vill åtgärda är inte alls dumt. Ibland hittar man de saftigaste frukterna i grenverket.

Tänk utanför boxen

Vad är det för jädra låda vi sitter och tänker i? Tankesmedja översätts think tank på engelska, dvs tänkar-tank, så hur ska vi ha det? Tänker vi bäst i en låda eller inte?

Såklart finns det givna ramar att förhålla sig till för att kunna vara realistisk. Idag finns det dessutom fler ramar än någonsin. ITIL 4 och många andra ramverk och metoder tar upp PESTLE som omgivande faktorer man bör beakta (att strunta i dem får oanade negativa konsekvenser).

    Political

    Economic

    Social

    Technological

    Legal

    Environmental

Ingen kommer acceptera att man struntade i lagkraven med ett ”jo förstår du domar’n, jag tänkte utanför boxen lite och ja, det blev kanske inge bra, men mina intentioner var ju något helt annat”.

”Tänk lite utanför boxen” dyker inte sällan upp när en konsult inte tycker att kunden vill göra som konsulten vill och sagda konsult inte tycker att kunden förstår. Skippa ”utanför boxen”-snacket och bli lite bättre på att förklara istället!

Win-win

Eller: ”vi får det båda lite bättre, fast helst vill jag att jag får det lite bättre än du”.
Det är klart att alla vill vinna något på en affärstransaktion eller interaktion av något slag. Vad är alternativen? Win-loose eller loose-win eller gud förbjude loose-loose? Låter det som en hållbar affärsrelation? Nej såklart inte. Att båda parter får ut något utav det ligger ju i hela sakens natur och därför ganska onödigt att dra upp då och då. Win-Win är en förutsättning för en affärsrelation.

Vi på Larsson & Co då?

Vi vill göra skillnad på riktigt och försöker så gott som alltid undvika de där orden. Att vara praktiska, pragmatiska och konkreta är vad vi vill och eftersträvar. Vill ni boka in ett möte fullt av förutsättningar för att prata om konkreta uppdrag och mål så får ni gärna höra av er till oss på:
031-337 57 50 eller maila på info@larssonco.com.

ITIL-konsulter | ITSM-konsulter | Verksamhetskonsulter

Dock ska sägas att de här uttrycken är så pass frekvent använda att de även slinker ur oss ibland. Be oss då gärna förklara vad vi menar.

//Andreas

Agil med ITIL 4 – välbesökt

Agil med hjälp av ITIL?!

Vårt senaste frukostevent med rubriken ”Agil med hjälp av ITIL 4?!” blev ett välbesökt event med en hel del nya ansikten och en del bekanta sedan förr.

Det blev både god frukost, ITIL 4, Agila arbetssätt och en hel del mingel.

En del ser ITIL och Agila arbetssätt som motsatser till varandra eller iallafall hinder. Genom ITIL 4 kan vi definitivt kasta de tankarna över bord. Det stämmer helt enkelt inte, och om man fortfarande tror det så har man nog missat både vad det Agila Manifestet och ITIL 4 avser och vill förmedla.

Det visades dessutom intresse för våra kurser, närmast ligger vår ITIL 4 Foundation – All Inclusive på Marstrand 4-6:e November. Läs mer och anmäl er på länken bara.

Vill man hålla sig uppdaterad om ITIL 4 så är en rekommendation att anmäla sig till vårt nyhetsbrev. Skriv bara in din emailadress i den vita lilla rutan längst ner på sidan så missar du inget.

Hoppas vi ses på nästa tillfälle!

/Andreas

Agil med hjälp av ITIL 4?!

ITIL 4 – Frukost 18:e oktober

Våra populära ITIL 4 frukostar fortsätter, nästa datum är 18:e oktober. Missa det inte.

ITIL 4 Frukost | ITIL 4 | ITIL 4 Foundation

För att vara konkurrenskraftig idag krävs det att vi levererar vår IT (vårt värde) allt snabbare till verksamheten, och kanske framförallt mer noggrant anpassat till verksamhetens behov.

Allt fler arbetar idag agilt eller vill göra det, ITIL kan i det sammanhanget ses som mossigt och processtungt. Inget kunde vara mer fel, men så kan det bli om man inte har koll på vad ITIL faktiskt är och hur det ska appliceras.

ITIL har utvecklats till ITIL 4 och förklarar bättre än någonsin just hur allt hänger ihop och vilket värde det kan ge. Det agila manifestet och de 12 agila principerna finner INGEN motsättning i ITIL 4, snarare tvärtom. ITIL 4 & Agila metoder är en match made i heaven!

Därför ordnar vi på fredagen den 18 oktober ett gratis frukostmöte på Lindholmen.

Vi kommer presentera ITIL 4 men även diskutera följande frågor:

Upplägget kommer vara följande:

7:45               Frukost, PS/ det är okej att äta den under presentationen

8:00               Presentationen startar

9:00               Mingel för de som vill prata mer.

Välkommen att boka in dig!


BRA ATT VETA
Datum: 18:e oktober 2019
Tid: 7:45 – 9:00
Plats:  ”Kelvin”
Adress:  Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5
Kostnad: Kostnadsfritt för alla

Välkommen!

Fel: Kontaktformulär hittades inte.