ITIL 4 Foundation, ITIL 4, Praktisk IT-Projektledning

ITIL® -KONSULTER MED FÖRANKRING I VERKLIGHETEN

Genom att kombinera processer, verktyg och förändringsledning gör vi riktig skillnad.
Med vår pragmatiska syn på ITIL och visuella färdplan omvandlar vi teori till praktik.

ITIL Foundation Certifiering utbildning

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Larsson & Co, ATO för ITIL Foundation utbildningar, certifiering och kurser.
Vi är ITIL Göteborg.