FÅ MER IT FÖR PENGARNA

IT-organisationer står hela tiden inför utmaningarna att minska kostnaderna, öka effektiviteten, förbättra prestandan och uppfylla sina mål. Att få ut mer IT för pengarna helt enkelt.

Nyttjandet av ramverket ITIL® inom både den offentliga och den privata sektorn har visat på oanade vinster och positiva effekter vilket har lett till att allt fler organisationer anammar ramverket.

Vårt tillvägagångssätt

Det är viktigt att ha en god förståelse för nuläget innan en optimerad färdplan kan tas fram. Vi utgår i från tre områden när vi hjälper er hitta bästa möjliga förbättringsåtgärder.

1. Vi identifierar IT-organisationens förmåga att driva förändring.

2. Vi identiferar ledningens förmåga och vilja att motivera medarbetarna och förmedla en tydlig vision. Det måste finnas ett svar på frågan, Varför gör vi det här?

3. Vi indentifera de utmaningar som finns inom organisationen, dess processer och verktyg (ex. ärendehanteringssystem).


Genom en optimerad IT-avdelning vinner ni följande fördelar

• Förbättrad prestanda (möjligheten att mäta och följa upp IT-leverasnen)
• Lägre kostnader (kontroll på pryttlar och pinaler, spårbarhet, livscykeltänk)
• Transparent leverans av IT-tjänster (tydligt beskrivet vad som förväntas av IT och dessa leveranser)
• Fokus på värdeskapandet (fokus på att göra rätt saker först och sedan göra saker rätt, inte det omvända)
• Förbättrad trovärdighet (stabila miljöer, kontrollerade förändringar)
• Ökat förtroende (en nära dialog med verksamheten om behov, krav och önskmål)
• Anpassning till kundernas behov (allt som görs ska ha en grund i ett behov från verksamheten)
• Effektivt resursutnyttjande (tydliga roller och ansvar, vem äger ansvar för vad, när och hur)


”Vi är varken billigast eller snabbast! Vi förlitar oss inte på traditionella marknadskanaler utan på att vår kompetens, personliga engagemang och leveransförmåga talar för sig själv. Nyfiken på mer?

Hör av dig så bjuder vi på en förutsättningslös fika eller lunch.”