PM3 Systemförvaltning

pm3 - systemförvaltning

PM3 Blomman – Copyright På AB

Ofattbara 80% av IT-budgeten kan kopplas till systemförvaltning (och/eller tjänsteförvaltning)! Då förstår man snabbt var den största potentialen för besparing och effektivisering ligger.
Hur ser er förvaltingsbudget ut idag?

PM3´s förvaltningsmodell skapar ordning och reda från det enskilda förvaltningsuppdraget till organisationens hela förvaltningsportfölj.
Hur effektiv är er systemförvaltning idag?

PM3 beskriver tydligt hur de affärsmässiga behoven styr förvaltningsverksamheten genom samverkan mellan de verksamhetens och IT´s förvaltningsaktiviteter.
Hur fungerar den samverkan hos er idag?

Med en virtuell och tydligt rollbaserad organisation bygger PM3 sin förvaltningsorganisation utan nämnvärd förändringar på linjeorganisationen.
Hur ser förvaltningsorganisation och förvaltningsrollerna ut i er förvaltning?


ITIL®  & PM3

Genom ITIL´s fokus på att IT-organisationens leverans, utveckling, förändring och support i kombination med PM3´s förvaltningsmodell samverkar verksamheten och IT optimalt i strävan att leverera värde till verksamheten genom struktur, processer, roller och tjänster.

PM3´s Systemförvaltning GER DIG EN TRYGGARE TJÄNSTELEVERANS i verksamheten.

PM3 The Larsson Way ger en effektiv systemförvaltning i harmoni med ITIL och med ett pragmatiskt förhållningssätt till struktur, processer och affärsmässigt värde.

PM3 – The Larsson Way

  • Vill ni öka förståelsen för hur PM3´s systemförvaltning fungerar?
  • Vill ni optimera IT´s affärsvärde i ett ännu större perspektiv m.h.a PM3?
  • Vill ni tydliggöra ansvar genom uppgiftsbaserade roller i er systemförvaltningen?
  • Vill ni strukturera och utveckla samarbetet mellan verksamheten och IT?
  • Vill ni ha hjälp med att ta fram förvaltningsverktyg för verksamhetens tjänster?
  • Vill ni använda ITILs och PM3´s tankar om portföljhantering?
  • Vill ni kontinuerligt optimera verksamhetsnyttan?
  • Vill ni minska dyra överraskningar på system, applikationer och tjänster?
  • Vill ni införa/utveckla er ITIL Change Management-process i relation med PM3?
  • Vill ni förstå och synliggöra förvaltningsobjektens beroenden genom att införa/utveckla er CMDB?

LÅT OSS HJÄLPER ER!

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er utveckla er förvaltning med PM3 systemförvaltning – The Larsson Way, klicka HÄR

ITIL Foundation | ITIL Certifiering | ITIL Konsult