ITIL-KONSULTER MED FÖRANKRING I VERKLIGHETEN

Genom att kombinera processer, verktyg och förändringsledning gör vi riktig skillnad.
Med vår pragmatiska syn på ITIL och visuella färdplan omvandlar vi teori till praktik.

 

Larsson & Co, ATO för ITIL-Foundation utbildningar och kurser.

Larsson & Co, ackrediterad utbildare inom ITIL